Go back

Cách chơi đội hình Hiền Giả Morgana mạnh mẽ và hiệu quả nhất

Forums Dragon Contract Discussions Cách chơi đội hình Hiền Giả Morgana mạnh mẽ và hiệu quả nhất

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  43142389 1 month ago.

 • Author
  Posts
 • #224546

  43142389
  Participant

  <p>
  <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
  Cách chơi đội hình Hiền Giả Morgana mạnh mẽ và hiệu quả nhất
  </span>
  </p>
  <p>
  <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>Đội hình Hiền Giả với Morgana là một trong những lựa chọn mạnh mẽ trong Đấu Trường Chân Lý (DTCL) mùa 11 nhờ khả năng gây sát thương phép và khống chế diện rộng của Morgana. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng và chơi đội hình Hiền Giả Morgana mạnh mẽ và hiệu quả nhất.</span>
  </p>
  <h3>
  <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
  1. Đặc điểm của đội hình Hiền Giả
  </span>
  </h3>

  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Hiệu ứng Hiền Giả: Các tướng Hiền Giả sẽ nhận được năng lượng mỗi giây, giúp họ sử dụng kỹ năng nhanh hơn.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Tướng Hiền Giả: Bao gồm các tướng như Morgana, Karma, Lulu, Janna, Soraka.</span>

  <p>

  <span style=”background-color:transparent;color:#1155cc;”>
  <u>tft team builder</u>
  </span>

  </p>
  <h3>
  <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
  2. Lựa chọn tướng chủ lực
  </span>
  </h3>

  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Morgana: Tướng chủ lực chính với khả năng khống chế diện rộng và gây sát thương phép mạnh mẽ.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Karma: Hỗ trợ Morgana và gây sát thương phép bổ sung.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Lulu: Hỗ trợ và khống chế diện rộng.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Janna: Hỗ trợ và hồi phục cho đội hình.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Soraka: Hỗ trợ hồi phục mạnh mẽ cho đội hình.</span>

  <p>

  <span style=”background-color:transparent;color:#1155cc;”>
  <u>team builder diigo</u>
  </span>

  </p>
  <h3>
  <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
  3. Các tướng cần thiết trong đội hình
  </span>
  </h3>

  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Morgana: Chủ lực chính.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Karma: Hỗ trợ và sát thương bổ sung.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Lulu: Hỗ trợ và khống chế.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Janna: Hỗ trợ và hồi phục.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Soraka: Hỗ trợ hồi phục.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Rell: Tăng khả năng chống chịu và khống chế cho đội hình.</span>
  • <span style=”background-color:transparent;color:#000000;”>
   Heimerdinger: Gây sát thương phép mạnh mẽ.</span>

  <p>

  <span style=”background-color:transparent;color:#1155cc;”>
  <u>Cách chơi đội hình Hiền Giả Morgana mạnh mẽ và hiệu quả nhất</u>
  </span>

  </p>
  <p> </p>
  <p> </p>

  Attachments:

You must be logged in to reply to this topic.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Attention! For proper authorization and operation of the applications, you must allow the use of third-party cookies.
Accept