Dračí Pán. Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie

Společnost OUTRIGGER LIMITED („OUTRIGGER“) se zaměřuje na ochranu práv týkajících se osobních údajů svých online uživatelů („vy“ nebo „uživatel“). Tyto Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie byly vytvořeny tak, aby vás informovaly o způsobu, jakým společnost OUTRIGGER shromažďuje, ukládá, používá a spravuje informace, které poskytujete při používání jakýchkoli her nebo aplikací společnosti OUTRIGGER („služba“ nebo „služby“).
1.1. Pro účely evropských zákonů na ochranu údajů jsme správcem údajů. Máte-li jakékoli obavy o soukromí, zašlete prosím e-mail našemu inspektorovi ochrany osobních údajů na adresu: gdpr@outriggercy.com
1.2. Tyto Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie mohou být čas od času aktualizovány. O jakýchkoli podstatných změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie na webové stránce. Doporučujeme vám, abyste se pravidelně informovali o změnách v tomto dokumentu Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie.
Shromážděné a použité údaje
Hlavním cílem společnosti OUTRIGGER při shromažďování vašich údajů je spravovat a zlepšovat naše služby a software a umožnit vám snadné procházení služby. Údaje, které shromažďujeme, závisí na tom, jaké služby používáte a jak je používáte.
2.1. Osobní údaje, které s námi sdílíte přímo
Poskytování osobních údajů vámi je nezbytné pro plnění smlouvy, pro účely ověření platnosti a pro dokončení vašich transakcí, vynucování licenčních podmínek a správu vašich dotazů.
Vaše osobní údaje shromažďujeme, když interagujete s našimi službami, například když se u nás prostřednictvím služeb zaregistrujete a vytvoříte účet, nakoupíte-li prostřednictvím služeb, když prostřednictvím služeb podáte a/nebo prodáte aktiva, obsah nebo hry, jestliže podáte žádost o technickou podporu, případně při stahování, registraci a/nebo instalaci jakéhokoli softwaru, nebo odesílání jakéhokoli obsahu prostřednictvím služeb.
Tyto osobní údaje zahrnují následující:
•    vaše uživatelské jméno, vaše e-mailová adresa, vaše země,
•    údaje o vašem účtu u společnosti OUTRIGGER,
•    údaje, které nám poskytnete při vyhledávání nápovědy, jako je vaše jméno a záznamy o problémech, s nimiž se setkáváte,
•    údaje, které poskytnete pro vstup do soutěže nebo uzavření sázky. Pokud vyhrajete, budeme možná muset pro ověření způsobilosti, doručení ceny a daňové účely získat vaši poštovní adresu a/nebo číslo občanského průkazu.
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že nákupy virtuálního zboží nabízeného službou jsou spravovány třetí stranou, společnost OUTRIGGER nemá přístup k vašim platebním a fakturačním údajům.
2.2. Další údaje, které shromažďujeme, když používáte naše služby
Další informace, které automaticky shromažďujeme při používání našich produktů, zahrnují následující:
•    IP adresa,
•    identifikátory mobilních a jiných hardwarů nebo zařízení,
•    údaje o prohlížeči, včetně typu vašeho prohlížeče a preferovaného jazyka,
•    odkazující a výstupní stránky, včetně vstupních stránek a prohlédnutých stránek,
•    typ platformy,
•    informace o médiích, zařízení, hardwaru a softwaru, jako jsou nastavení hardwaru a jeho komponenty, software a aktualizace, které jste nainstalovali nebo použili a přítomnost požadovaných zásuvných modulů,
•    podrobnosti o tom, jaké služby používáte a jak je používáte,
•    informace o událostech na zařízení, včetně zpráv o selhání, požadavků a podrobností o adresách URL a systémové činnosti,
•    nákup virtuálního produktu jakéhokoli typu nebo jiné obchodní aktivity,
•    události postupu, které slouží k označení pokroku nebo pohybu ve hře,
•    události zdrojů, jako například zisk nebo útratu herních virtuálních měn,
•    události vzhledu používané ke sledování vašeho chování ve hře, které mohou odkazovat na jakýkoli aspekt designu hry, včetně mimo jiné úrovně nebo vzhled postavy, bonusy, sociální interakce apod.,
•    chybové události, jako například jakékoli chyby, se kterými jste se setkali během používání hry,
•    vlastní pole, která mohou obsahovat jakýkoli vámi definovaný parametr hry.
2.3. Informace, které nám poskytly třetí strany
Tím, že se přihlásíte k hraní našich produktů na platformách třetích stran, můžete souhlasit, že nám poskytnete údaje o svých účtech na platformách třetích stran, abychom pro vás mohli vytvořit účet OUTRIGGER. Pro hraní produktů společnosti OUTRIGGER na těchto platformách potřebujete účet OUTRIGGER. Od těchto třetích stran můžeme obdržet vaše osobní údaje, které těmto třetím stranám poskytnete, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, online ID, vaše země atd. Nepřijímáme číslo vaší kreditní karty ani jiné finanční informace.
Mezi tyto třetí strany / platformy patří mimo jiné:
•    sociální platformy (Facebook apod.),
•    mobilní platformy (Google Play, APP Store apod.),
•    poskytovatelé plateb (Xsolla apod.).
2.4. Společnost OUTRIGGER může kombinovat a/nebo analyzovat herní údaje ve snaze o celkové zlepšení služby. Pro vaše vysvětlení: na tomto základě nikdy nebudeme činit žádná rozhodnutí, která by měla právní účinky týkající se vás nebo která by vás podobně významně ovlivnila. Naším cílem je pouze poskytnout vám lepší uživatelský zážitek, a tím zlepšit naše služby.
2.5. Pokud dáváte přednost tomu, abychom vaše osobní údaje neshromažďovali a nezpracovávali, můžete kdykoliv požádat, abychom shromažďování a zpracování vašich osobních údajů ukončili, jak je popsáno v kapitole 4.2. níže.
Soubory cookie
3.1. Cookie je malý datový soubor, který společnost OUTRIGGER přenáší na pevný disk vašeho počítače za účelem uchovávání záznamů, obvykle pro rychlou identifikaci počítače uživatele a „zapamatování“ věcí týkajících se návštěvy webové stránky uživatelem. Služba na váš počítač při přístupu nebo prohlížení obsahu hry společnosti OUTRIGGER odešle soubory cookie. Informace obsažené v souboru cookie mohou být propojeny s vašimi osobními údaji pro účely, jako je zlepšení kvality našich služeb, přizpůsobení doporučení vašim zájmům a usnadnění používání služby. Soubory cookie můžete kdykoli zakázat, nicméně pak nemusíte být schopni plně využívat všechny části nebo funkce služby.
3.2. Společnost OUTRIGGER spolupracuje se třetími stranami, které nám poskytují analytické a marketingové služby. Abychom mohli optimalizovat uživatelský zážitek spojený s našimi službami, můžeme těmto třetím stranám povolit, aby do vašeho prohlížeče umístili soubory cookie, které poskytují informace o vašem užívání služeb. Nemáme přístup, a naše pravidla používání souborů cookie nám to ani nedovolují, k používání souborů cookie nebo jiných technologií, které mohou být umístěny na vašem elektronickém zařízení prostřednictvím nepřidružených reklamních technologií třetích stran, reklamních serverů nebo sítí. 3.3. Relační soubory cookie jsou odstraněny z vašeho počítače po zavření prohlížeče. V nabídce možností vašeho prohlížeče jej můžete nastavit tak, aby přestal přijímat soubory cookie, nebo aby vás před přijetím souboru cookie z navštívených webových stránek informoval.
Změna nebo odstranění vašich údajů
4.1. Podle zákonů o ochraně osobních údajů máte jako subjekt údajů určitá práva, včetně práva na: (i) přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu; (ii) omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů; (iii) poskytnutí kopie vašich osobních údajů vám nebo třetí straně v digitálním formátu; (iv) dotaz, jak vaše osobní údaje používáme; (v) vymazání vašich osobních údajů v případě, že společnost OUTRIGGER není ze zákona povinna uchovávat daný záznam; a/nebo jakákoli jiná práva povolená příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.
4.2. Pokud byste chtěli uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte prosím společnost OUTRIGGER na adrese gdpr@outriggercy.com.
Pro vysvětlení: V případě omezení, vymazání/smazání nebo úplného převodu osobních údajů na třetí stranu může být váš účet deaktivován a ztratíte přístup ke službám společnosti OUTRIGGER.
Sdílení a zveřejňování informací
5.1. Osobní údaje, které vás přímo identifikují, nesdílíme s nepřidruženými třetími stranami, s výjimkou poskytování produktů nebo služeb, o které jste požádali, nebo když má společnost OUTRIGGER vaše svolení, případně za následujících okolností:
•    z právních důvodů,
•    k prosazení platných podmínek služby, včetně vyšetřování případných porušení,
•    odhalení, předcházení nebo jiné řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů,
•    ochrana před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti OUTRIGGER, vás nebo veřejnosti, jak je požadováno nebo povoleno zákonem,
•    okolnosti nezbytné k poskytování služeb, které potřebujete.
5.2. V případě, že s třetí stranou uzavřeme smlouvu o poskytnutí určité části služby, o kterou jste požádali, nebo o pomoc při analýze našich služeb nebo shromážděných údajů o vás (odsouhlasených), může společnost OUTRIGGER tyto informace poskytnout třetí straně, nebo taková třetí strana může vaše údaje nebo údaje našich zákazníků shromažďovat naším jménem. Když naši zástupci třetích stran nebo poskytovatelé služeb shromažďují nebo přijímají vaše osobní údaje, požadujeme, aby používali údaje pouze v nezbytném rozsahu a jen pro účely a ve stejných standardech, které jsou v souladu s těmito zásadami.
5.3. Kromě toho můžeme vaše údaje zpřístupnit třetím stranám v souvislosti s reorganizací, fúzí nebo sloučením společností, případně v souvislosti s prodejem veškerého nebo v podstatě veškerého majetku naší společnosti. Pokud to zákon vyžaduje, získáme k tomuto v takovém případě nejdříve váš souhlas.
5.4. Údaje shromážděné službami nebo jinými prostředky můžeme také šifrovat, agregovat a/nebo anonymizovat, aby vás tyto údaje nemohly identifikovat. Používání a zveřejňování agregovaných, anonymizovaných a jinak neidentifikovatelných údajů nepodléhá v rámci těchto Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie žádným omezením a tyto údaje můžeme bez omezení a za jakýmkoli účelem sdílet s ostatními stranami, včetně vývojářů her, inzerentů, vydavatelů, obchodních partnerů, sponzorů a dalších třetích stran.
Mezinárodní převod
Pro účely popsané v těchto zásadách mohou být vaše údaje například přeneseny nebo předány či uloženy a zpracovány v jiných zemích, než ve kterých žijete. Tyto datové přenosy jsou nezbytné k poskytování zde uvedených služeb. Odeslání osobních údajů provedené vámi prostřednictvím služby může zahrnovat přenos osobních údajů do zemí mimo EHP, které neposkytují podobnou nebo odpovídající úroveň ochrany jako země EHP. Pokud to vyžadují platné zákony na ochranu údajů, získáme pro tyto přenosy dat do zemí mimo EHP váš souhlas. Přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že veškeré osobní údaje budou zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie.
Zabezpečení
Společnost OUTRIGGER zavedla přiměřená technická a organizační opatření, která jsou určena k zabezpečení osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zveřejněním. Společnost OUTRIGGER však nemůže zaručit, že stávající bezpečnostní opatření jsou 100% účinná. Kromě toho nepřebíráme žádnou odpovědnost za zveřejnění vašich osobních údajů veřejnosti a/nebo za nevhodné používání naší služby, které by mělo za následek zveřejnění vašich osobních údajů. Upozorňujeme také, že e-mailové systémy a systémy zasílání zpráv nejsou považovány za bezpečné, takže společnost OUTRIGGER nedoporučuje zasílat osobní údaje společnosti OUTRIGGER prostřednictvím těchto médií. Vaše údaje a data budeme uchovávat pouze po nezbytnou dobu a po dobu trvání smlouvy s vámi, pokud ovšem nemáme zákonnou povinnost vaše údaje uchovávat delší dobu.
Zásady týkající se dětí
8.1. Jsme si vědomi zvláštní povinnosti chránit osobní údaje získané od dětí. Služby jsou určeny široké veřejnosti a společnost OUTRIGGER vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí. Pokud se uživatelé identifikují jako děti (tj. mladší 16 let nebo mladší než minimální věk platný na příslušném území), v souladu s platnými právními předpisy: (1) jim neposkytneme možnost k vkládání osobních informací, (2) budeme shromažďovat určité informace pouze pro omezené účely (v souladu s platnými právními předpisy), (3) budeme blokovat nebo omezovat přístup dítěte k příslušným službám (například k funkci chatu) a (4) získáme souhlas rodičů se shromažďováním, používáním a sdílením osobních údajů jejich dětí. 8.2. Získané údaje jsou zabezpečeny způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie. Pokud provedeme podstatné změny v tom, jak používáme, shromažďujeme nebo sdílíme osobní údaje vašeho dítěte, oznámíme to rodičům e-mailem nebo oznámením ve hře, abychom získali ověřitelný souhlas rodičů s novým používáním osobních údajů dítěte.
8.3. Pokud jste rodič nebo opatrovník, který si je vědom, že nám jeho dítě poskytlo informace bez jeho souhlasu, nebo chcete-li zrušit svůj dříve poskytnutý souhlas, zkontrolovat údaje získané od dítěte nebo tyto údaje smazat, kontaktujte nás na adrese gdpr@outriggercy.com. Společnost OUTRIGGER si je vědoma, jak důležitá je ochrana soukromí dětí, a vybízí rodiče, aby pravidelně kontrolovali a sledovali online aktivity svých dětí.
Jak nás kontaktovat
Po registraci obdržíte od společnosti OUTRIGGER servisní e-mail. Odhlásit se můžete pomocí odkazu uvedeného v jakémkoli e-mailovém newsletteru.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie, kontaktujte společnost OUTRIGGER na adrese gdpr@outriggercy.com.


Best RPG games in Čeština